Mehmet Özmen

Yüksek Şehir Plancısı

2007’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. 2009’da Politecnico di Milano Üniversitesi, Kentsel Tasarım ve Politikalar Bölümünden “Sokak Tasarımı” üzerine tezini verdi. Halen  doktora çalışmalarını alışveriş merkezleri ve sokak İlişkisi üzerine sürdürmektedir.