Public Institiution

 

 • Ankara Büyükşehir Belediyesi
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Düzenleme Daire Başkanlığı
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi
 • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
 • Düzce Belediyesi
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • Mersin Büyükşehir Belediyesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Oyak
 • T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 • T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı
 • T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
 • Tübitak MAM