Can Kubin

Yüksek Şehir Plancısı

1987 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Lisans derecesiyle mezun oldu. 1989 yılında ODTÜ Döner Sermaye Saymanlığı Ulus Tarihi Kent Merkezi Planlama Projesinde yer aldı. 1990–94 yılları arasında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev aldı. 1992 yılında ODTÜ Şehir Planlama Yüksek Lisans programını tamamladı. 1995 yılından itibaren mesleki ilgi alanları olan fiziksel planlama ile kentsel ve çevresel tasarım konularında serbest çalışmaya başladı ve bu güne kadar çok sayıda proje çalışmasında yer aldı. Meslek yaşamının ilk yıllarından itibaren kentsel tasarım ve planlama konularında uluslararası, ulusal ve davetli pek çok proje yarışmasına katılan ve çeşitli ödüller alan Can Kubin, halen kurucu ortağı olduğu Promim Çevre Düzenleme, Kentsel Tasarım, Bilgisayar hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde çalışmalarına devam etmekte ve ODTU'de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.