Mustafa Raşit Şahin

Yüksek Şehir Plancısı

2010 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Lisans derecesiyle mezun oldu. 2010-2014 yılları arasında ODTÜ bünyesinde yapılan çeşitli araştırma projelerinde ve Ankara’da bulunan planlama ofislerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri, İmar Planları ile Koruma Planları üzerine çalışmıştır. Serbest görselleştirme ve tasarım çalışmalarında bulunmuş, aynı zamanda bireysel ve ekip olarak çeşitli yarışmalara katılmıştır. 2014 yılında ODTÜ Kentsel Tasarım yüksek lisans programını "Analysis of Urban Morphology in Squatter Transformation Areas" isimli tezi ile  tamamladı. Aynı bölümde kent morfolojisi üzerine doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2014 yılından itibaren Promim Çevre Düzenleme ve Kentsel Tasarım bünyesinde Kentsel Tasarım ve Görselleştirme Uzmanı olarak çalışmaktadır.