Kamu Kurumları

 • Ankara Büyükşehir Belediyesi
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi
 • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
 • Düzce Belediyesi
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
 • Gaziantep Şahinbey Belediyesi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Konya İl Özel İdaresi
 • Konya Selçuklu Belediyesi
 • Makina Kimya Endüstrisi Kurumu
 • Mersin Büyükşehir Belediyesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • ODTÜ Geliştirme Vakfı
 • T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 • T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
 • Tübitak MAM
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Yozgat İl Özel İdaresi