Çamlık Kentsel ve Mimari Tasarım Ulusal Proje Yarışması

Proje Tarihi:
2006
Yapıldığı Yer:
Balıkesir
Ödül:
3. Mansiyon

Yarışmanın konusu Balıkesir şehir merkezinin panoramik seyir terası konumunda bulunan Çamlık tepesinin, kent yaşamına katılması ve bu yerin kent yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı yapması doğrultusunda geliştirilmesi, tepenin devamında yer alan ağaçlandırma alanları ve yakın çevresi ile birlikte projelendirilmesidir. Amaç, Balıkesir Şehir merkezinin batısında, hakim yükseklikte yer alan Çamlık tepesi ve çevresi ile batı, kuzeybatı ve kuzey devamında yer alan ağaçlandırma alanı ile bir bütünlük içinde, kent insanının ihtiyaçlarına uygun olarak ve kullanım değeri geliştirilerek, kent yaşamına kazandırılması ve güzel sanatların teşvik edilmesidir.