Gölbaşı Bölge Parkı Yakın Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Proje Yarışması

Proje Tarihi:
2001
Yapıldığı Yer:
Ankara
Ödül:
3. Ödül

Ankara-Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Bölge Parkı" olarak gösterilen 4 parsel ile doğusundaki Gölbaşı Belediyesine ait alana, batısındaki park alanına ve yakın çevresine ilişkin peyzaj mimarlığı, şehircilik, mimarlık ve altyapı çözümlerini içeren projelerin elde edilmesi amacıyla, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından öncelikle "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışma Yönetmeliği" esasları çerçevesinde, "TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Mühendislik Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği" de gözönüne alınarak serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmadır.