Ankahill Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi

Proje Tarihi:
2008
Yapıldığı Yer:
Ankara
Kurum:
ACE Mimarlık

Topografyanın en önemli tasarımı yönlendiren unsurlardan biri olan alanda, farklı mimari tipte yapıların yer aldığı bir konut kompleksi tasarlanmıştır. Alanın yamaç bölümlerinde alçak katlı konut blokları yer alırken, tepe bölümünde ise doğal yapıya uygun olarak projenin ana omurgası yer almaktadır. Bu omurga üzerinde konut kullanımlarının yanı sıra sosyal donatı elemanları da yer almaktadır. Alanda yer alan tüm yapılar manzara olanaklarından tamamen yararlanmaktadırlar. Mimari projelerin ACE Mimarlık tarafından hazırlandığı proje yaklaşık 170.000 m2’dir.