Akay Meydanı Kentsel Tasarım Projesi

Proje Tarihi:
2001
Yapıldığı Yer:
Ankara
Kurum:
Ankara Büyükşehir Belediyesi

Proje alanında, TBMM’nin kurulmasının ve devamının anıtsal ve tarihsel bir biçimde vurgulanması ile birlikte, bir nirengi ve çekim noktası oluşturmak amacıyla teknolojik anıtın yer aldığı proje çalışmaları 3 ayda gerçekleştirilmiştir. Açılışı, 23 Nisan 2001 tarihinde yapılmıştır.